Darmowa dostawa
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Prywatność i zasady

Jakie informacje zbieramy?

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również anonimowe informacje, które są powiązane z informacjami, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane, tak że nie mogą już umożliwiać nam, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, identyfikacji użytkownika. Będziemy gromadzić i wykorzystywać wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych i aby pomóc nam w administrowaniu naszą firmą oraz w celu świadczenia usług, o które prosisz.
Gromadzimy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, składasz zamówienie, subskrybujesz nasz biuletyn lub odpowiadasz na ankietę.
Przy zamawianiu lub rejestracji na naszej stronie, w zależności od przypadku, możesz zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Możesz jednak również odwiedzać naszą stronę anonimowo.

Do czego wykorzystujemy twoje informacje?

Korzystamy z informacji, które nam przekazujesz, do określonych celów, dla których je dostarczasz, zgodnie z informacjami podanymi w momencie ich gromadzenia oraz w inny sposób dozwolony przez prawo. Informacje, które zbieramy od Ciebie, mogą być wykorzystywane w następujący sposób:
1. Aby spersonalizować Twoje wrażenia (Twoje dane pomagają nam lepiej reagować na Twoje indywidualne potrzeby)
2. Aby ulepszyć naszą stronę internetową i Twoje doświadczenia zakupowe (nieustannie dążymy do poprawy naszych oferty witryn internetowych na podstawie informacji i informacji zwrotnych, które otrzymujemy od ciebie)
3. Aby poprawić obsługę klienta (Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia)
4. Przetwarzać transakcje, w tym realizować płatności i dostarczać zakupione produkty wymagane produkty lub usługi. Aby zarządzać konkursem, specjalną promocją, ankietą, aktywnością lub inną funkcją witryny
5. Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail. Adres e-mail podany w celu przetworzenia zamówienia może służyć do przesyłania ważnych informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia, a także do otrzymywania okazjonalnych wiadomości firmowych, aktualizacji, powiązanych informacji o produktach lub usługach itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie oparte na następujących zasadach: W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z Artykuł 6 ust. 1 lit. (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”). Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy między tobą a nami lub do podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, takie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. (b). W przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 RODO lit. (c), a jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, takie przetwarzanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (fa). Pamiętaj, że jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę, na przykład skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, którego wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie Twojej zgody.

Twoje prawa

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych. Masz prawo wglądu, poprawiania lub usuwania gromadzonych przez nas danych osobowych. Masz również prawo w dowolnym momencie ograniczyć lub sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu twoich danych osobowych. Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, prawo do przekazania twoich danych osobowych bezpośrednio stronie trzeciej. Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych dotyczącą przetwarzania twoich danych osobowych. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo twoich danych osobowych, możemy poprosić o informacje, aby umożliwić nam potwierdzenie Twojej tożsamości i prawa dostępu do takich informacji, a także wyszukiwania i dostarczania przechowywanych przez nas danych osobowych. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawne lub wymogi prawne zezwalają lub wymagają od nas odmowy przekazania lub usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, które przechowujemy.

Jak chronimy twoje dane?

Odpowiadasz za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła w naszej witrynie. Zalecamy wybranie silnego hasła i częstą jego zmianę. Nie używaj tych samych danych logowania (adres e-mail i hasło) w wielu witrynach. To powiedziawszy, wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, w tym oferując korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe / kredytowe są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Po transakcji Twoje prywatne informacje (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, finanse itp.) Nie będą przechowywane na naszych serwerach. Nasze serwery i witryna są codziennie skanowane pod kątem bezpieczeństwa i w pełni weryfikowane zewnętrznie przez firmę McAfee Secure firmy Symantec w celu ochrony użytkownika w Internecie.

Czy używamy plików cookie?

Tak. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub dostawca usług przenosi na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwolono na to za pomocą ustawień). Dzięki temu witryny lub systemy dostawców usług rozpoznają Twoją przeglądarkę oraz przechwytują i zapamiętują niektóre informacje.
Używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć produkty w koszyku, zrozumieć i zapisać preferencje dotyczące przyszłych wizyt oraz zestawiać zagregowane dane dotyczące ruchu w witrynie i interakcji w witrynie, abyśmy mogli zaoferować lepsze wrażenia z korzystania z witryny i narzędzia w przyszłości.
Możemy zawrzeć umowę z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc nam w lepszym zrozumieniu odwiedzających naszą witrynę. Tacy usługodawcy nie mogą jednak wykorzystywać informacji zebranych w naszym imieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy pomagają nam bezpośrednio prowadzić i ulepszać naszą działalność. Korzystamy na przykład z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”), aby pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Informacje te są wykorzystywane do zestawiania raportów i tworzenia usług, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i związane z nią usługi. Raporty ujawniają trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Informacje generowane przez plik cookie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) mogą być przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Na niektórych stronach naszej witryny osoby trzecie, które dostarczają aplikacje za pośrednictwem naszej witryny, mogą ustawić własne pliki cookie w celu świadczenia usług, śledzenia sukcesu swoich aplikacji lub dostosowywania aplikacji dla Ciebie. Na przykład, gdy udostępniasz zawartość za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych, takiego jak Facebook lub Twitter, sieć społecznościowa, która utworzyła ten przycisk, zarejestruje, że to zrobiłeś. Ze względu na sposób działania plików cookie nie możemy uzyskać dostępu do tych plików cookie ani osoby trzecie nie mogą uzyskać dostępu do danych w wykorzystywanych przez nas plikach cookie.
Jeśli wolisz, możesz zdecydować, aby komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Podobnie jak większość stron internetowych, jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje podmiotom zewnętrznym?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności, wykonywaniu płatności, dostarczaniu zakupionych produktów lub usług, przesyłaniu informacji lub aktualizacji lub w inny sposób świadczeniu usług, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to właściwe dla zachowania zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.
Jednak dane gości, których nie można zidentyfikować, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez podatki, rachunkowość lub inne obowiązujące prawo.

Linki stron trzecich

Czasami, według naszego uznania, możemy zawrzeć lub zaoferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Te strony osób trzecich mają osobne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i działania tych powiązanych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i przyjmujemy wszelkie opinie na jej temat.

Zasady i warunki

Proszę również odwiedzić naszą sekcję Warunki, w której opisano korzystanie, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności regulujące korzystanie z naszej witryny internetowej w Regulaminie.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie i / lub zaktualizujemy datę modyfikacji Polityki prywatności poniżej.